Kontrast Rozmiar tekstu

Kwartalna informacja o umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych - II kwartał 2021 r.