Kontrast Rozmiar tekstu

Łukasz Kwas

Łukasz Kwas


Radny okręgu wyborczego nr 3: Borówiec Nowy, Kamionki Stare, Kamionki Przy Lesie, Kamionki Północ, Koninko (obejmuje wsie: Koninko i Świątniczki), Szczytniki.

Dyżur radnego: po uzgodnieniu telefonicznym nr +48 607 171 814.

Kontakt: lukasz.kwas@rada.kornik.pl.

Przynależność do Komisji:

  • członek Komisji Rewizyjnej; Budżetu i Finansów;
  • Edukacji, Kultury i Polityki Społecznej.