Kontrast Rozmiar tekstu

Magdalena Kosakowska

Magdalena Kosakowska


Radna okręgu wyborczego nr 3: Borówiec Nowy, Kamionki Stare, Kamionki Przy Lesie, Kamionki Północ, Koninko (obejmuje wsie: Koninko i Świątniczki), Szczytniki.

Dyżur radnej: Zamiast 1 dyżuru w miesiącu - spotkania z mieszkańcami doraźnie, po kontakcie telefonicznym, SMS, lub e-mailowym.

Kontakt: magdalena.kosakowska@rada.kornik.pl, +48 602 116 638.

Przynależność do Komisji: członek Komisji Budżetu i Finansów; Skarg, Wniosków i Petycji (do 29 stycznia 2020); Infrastruktury, Rozwoju i Polityki Przestrzennej; Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Ponadto

Sołtys sołectwa Kamionki Stare.