Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko, gmina Kórnik - etap II