Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dachowa w rejonie ulicy Poznańskiej i Szerokiej, gmina Kórnik - etap 6