Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P, naprzeciwko osiedla nadwarciańskiego w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gmina Kórnik