Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dachowa w rejonie ulicy Poznańskiej i Srebrnej, gmina Kórnik