Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy drogą ekspresową S11 a osiedlem Owocowe Wzgórze, obręb Skrzynki, gmina Kórnik