Kontrast Rozmiar tekstu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej, gmina Kórnik – etap 2