Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy z dnia 28 maja 2021 r. (WB1-PP.6730.71.2021)