Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 września 2021 r. (WB1-PP.6733.63.2021)