Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego na południe od drogi powiatowej nr 2472P, naprzeciwko osiedla Nadwarciańskiego w obrębie geodezyjnym Czmoniec, gmina Kórnik