Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko–etap II, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.11.2015)
Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Błażejewko–etap II, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.11.2015)