Kontrast Rozmiar tekstu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kozakowej, obręb Konarskie, gmina Kórnik – etap I (WB1-PP.6722.11.2018)