Odpowiedź na interpelację z dnia 27 września 2023 r. w sprawie skierowania pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z prośbą o zwiększenie ilości funkcjonariuszy Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Kórniku
Kontrast Rozmiar tekstu

Odpowiedź na interpelację z dnia 27 września 2023 r. w sprawie skierowania pisma do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu z prośbą o zwiększenie ilości funkcjonariuszy Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Kórniku