Odpowiedź na interpelację z dnia 30 marca 2022 r. z wnioskiem o badanie nawierzchni dróg, ustanowienie ograniczeń prędkości oraz zastąpienie nawierzchni dróg o nawierzchniach pylących nawierzchniami bezpiecznymi
Kontrast Rozmiar tekstu

Odpowiedź na interpelację z dnia 30 marca 2022 r. z wnioskiem o badanie nawierzchni dróg, ustanowienie ograniczeń prędkości oraz zastąpienie nawierzchni dróg o nawierzchniach pylących nawierzchniami bezpiecznymi