Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2020 | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2020

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe za rok 2020

Burmistrz Gminy Kórnik, na podstawie uchwały nr XXXI/421/2021 Rady Miasta
i Gminy Kórnik z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nagród i wyróżnień burmistrza Miasta
i Gminy Kórnik dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe, ogłasza nabór na wyróżnienia i nagrody.

Wnioski można składać do 1 czerwca 2021 r. do godz. 15:30 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień określony został w załączniku, wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia stanowi integralną część załącznika.

Informacje w zakresie naboru wniosków udzielane są przez Wydział Promocji Gminy, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, tel. 618 170 411 wew. 680.