Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Borówiec w rejonie ulic: Poznańskiej, Warzywnej, Polnej i Łąkowej, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.4.2020)