Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kamionki, w rejonie ulicy Rogalińskiej i Porannej Rosy (WB1-PP.6722.4.2020)