Kontrast Rozmiar tekstu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Borówiec, w rejonie ulicy Drapałka i drogi S11, gmina Kórnik (WB1-PP.6722.3.2020)