Kontrast Rozmiar tekstu

Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa/rozbudowa drogi gminnej w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej od miejscowości Pierzchno do miejscowości Kórnik (B-FP.271.15.2022)