Kontrast Rozmiar tekstu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku

Dane teleadresowe:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku

ul. Poznańska 34a
62-035 Kórnik

telefon: +48 61 817 00 54
e-mail: ops@ops.kornik.pl

Dyrektor: Agnieszka Mieloch

Przejdź do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej:
ops.kornik.pl


Sprawozdania za rok 2021: