Petycja z dnia 14.10.2022 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Petycja z dnia 14.10.2022 r.

Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w następującym zakresie:

wnioskujemy o jak najszybsze zaspokojenie wyżej powołanych przepisów oraz zapewnienie bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych i ich zbiorów za pośrednictwem usługi pobierania WFS dla wszystkich obowiązujących w gminie aktów planowania przestrzennego, w formie przewidzianej przez Ustawodawcę w stosownych terminach.

Pełna treść petycji


Odpowiedź na petycję