Petycja z dnia 16.02.2023 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Petycja z dnia 16.02.2023 r.

Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w następującym zakresie:

w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

Pełna treść petycji


Odpowiedź na petycję