Petycja z dnia 20.04.2021 r. (WB2-SM.5541.10.2021)
Kontrast Rozmiar tekstu

Petycja z dnia 20.04.2021 r. (WB2-SM.5541.10.2021)

Petycja do Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik w następującym zakresie:

  • ustalenia poziomu hałasu emitowanego do otoczeni przez syrenę alarmową eksploatowaną przez OSP;
  • przeprowadzenie oceny dokumentacji technicznej i stanu technicznego syreny alarmowej pod względem spełnienia obowiązujących norm prawa budowlanego i prawo ochrony środowiska;
  • podjęcie wszelkich działań, które doprowadzą do usunięcia syreny alarmowej i wprowadzenia nowocześniejszych rozwiązań lub znacznego ograniczenia poziomu emitowanego przez nią hałasu.

Pełna treść petycji

Odpowiedź na petycję