Petycja z dnia 8 maja 2024 r. | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Petycja z dnia 8 maja 2024 r.

Kluczowe cele petycji obejmują:

  1. Uzyskanie Dotacji: Zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w celu pozyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości 50.000 zł od Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na automatyzację procesów administracyjnych. Dotacja ta umożliwi realizację projektów automatyzacyjnych bez dodatkowych kosztów dla samorządu.
  2. Promocja i Wdrażanie Automatyzacji: Proponujemy wdrożenie technologii automatyzacji czyli Robotic Process Automation (RPA), które przyniosą znaczące górzyści, takie jak skrócenie czasu realizacji usług, zmniejszenie błędów operacyjnych, oraz obniżenie kosztów operacyjnych, co w dłuższej perspektywie przyczyni się do poprawy jakości usług publicznych i zwiększenia zadowolenia mieszkańców.
  3. Transparentność i Dialog: Stawiamy na otwartą komunikację i transparentność działań, proponując regularne publikacje postępów i wyników współpracy z gminą, a także organizowanie spotkań online, aby omówić szczegóły i potencjalne korzyści wynikające z zaproponowanych/ zmian. 
  4. Wzmocnienie Interoperacyjności: Zwracamy uwagę na potrzebę zgodności z nowymi regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi cyberbezpieczeństwa w tym automatyzacji (Dyrektywa NIS2) oraz krajowymi wymogami interoperacyjności.