Postanowienie nr 523/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie podziału powiatu poznańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Kontrast Rozmiar tekstu

Postanowienie nr 523/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie podziału powiatu poznańskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu