Postanowienie nr 540/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Kontrast Rozmiar tekstu

Postanowienie nr 540/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Kórnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu