Kontrast Rozmiar tekstu

Przedszkola publiczne prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku

Dane teleadresowe:

Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Kórniku
ul. prof. Zbigniewa Steckiego 11
62 - 035 Kórnik

telefon: +48 61 81 70 248
Dyrektor: Beata Krakowska

Przejdź do strony internetowej Przedszkola:
p1kornik.pl


Sprawozdania za rok 2020:

Przedszkole nr 2 Cztery Pory Roku w Kórniku/Bninie

Dane teleadresowe:

Przedszkole nr 2 "Cztery Pory Roku" w Kórniku/ Bninie
ul. Jeziorna 16
62-035 Kórnik

telefon: +48 61 81 70 168
fax: +48 61 81 90 926
e-mail: poryroku@p2kornik.pl
e-mail: e.nowicka.sekretarka@p2kornik.pl

Dyrektor: Iwona Justkowiak

Przejdź do strony internetowej Przedszkola:
 www.poryroku.dziensmyka.pl


Sprawozdania za rok 2020:

 

Przedszkole w Szczodrzykowie

Dane teleadresowe:

Przedszkole w Szczodrzykowie
ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik

telefon/fax: +48 61 81 71 827
e-mail: przedszkole@szczodrzykowo.com
e-mail: dyrektor@szczodrzykowo.com

Dyrektor: Magdalena Jankowiak

Przejdź do strony internetowej Przedszkola:
www.szczodrzykowo.com


Sprawozdania za rok 2020:

 

Przedszkole w Kamionkach

Dane teleadresowe:

Przedszkole w Kamionkach
ul. Porannej Rosy 2
62-023 Kamionki

telefon: +48 61 22 76 021
e-mail: dyrektor@przedszkolekamionki.kornik.pl lub sekretariat@przedszkolekamionki.kornik.pl

Dyrektor: Agnieszka Askutja

Przejdź do strony internetowej Przedszkola:
www.przedszkolekamionki.kornik.pl


Sprawozdania za rok 2020:

Punkt Przedszkolny w Radzewie

Dane teleadresowe:

ul. Dworzyskowa 3
62-035 Radzewo

telefon/fax.: +48 61 8 170 310
e-mail: sp_radzewo@op.pl

Dyrektor: Krystyna Kiełpińska 

Sprawozdania za rok 2020: