Kontrast Rozmiar tekstu

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Gminy Kórnik

Adres punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Poznańska 34A, 62-035 Kórnik


Dni i godziny, w których udzielane jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie:

Poniedziałek – piątek od 11:30 do 15:30


Osoba do kontaktu ze strony gminy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Agnieszka Mieloch, +48 61 817 18 71, agnieszkam@ops.kornik.pl lub ops@ops.kornik.pl


Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty lub po samodzielnej rejestracji online pod adresem http://np.ms.gov.pl