Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2023 r.
Kontrast Rozmiar tekstu

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kw. 2023 r.