Kontrast Rozmiar tekstu

Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw. 2022 r.