Kontrast Rozmiar tekstu

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kw. 2019 r.