Kontrast Rozmiar tekstu

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst i Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2021 r.