Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

Podstawa prawna - dane z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm. ).

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., poz. 603 z pózn. zm.) Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik publikowany jest przy użyciu Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

Aktualny link: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Mapa żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych