Kontrast Rozmiar tekstu

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (B-FP.271.3.2022)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Przejdź do postępowania Rozbudowa, przebudowa i remont budynku dla potrzeb filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu (B-FP.271.3.2022).