Kontrast Rozmiar tekstu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kórniku

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tytusa Działyńskiego

ul. Dworcowa 11
62-035 Kórnik

telefon: +48 61 8 170 196
e-mail: sekretariat@sp1kornik.pl

Dyrektor: Elżbieta Wypijewska

Przejdź do strony internetowej Szkoły:
www.sp1kornik.pl


Sprawozdania za rok 2020:


Sprawozdania za rok 2021: