Kontrast Rozmiar tekstu

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

Dane teleadresowe:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szczodrzykowie

ul. Ogrodowa 21
62-035 Szczodrzykowo

telefon: +48 61 8 190 542
fax: 61 8 190 542
e- mail: sp@szczodrzykowo.pl

Dyrektor: Marzena Dominiak

Przejdź do strony internetowej Szkoły: 
www.spsz.ehost.pl


Sprawozdania za rok 2020:


Sprawozdania za rok 2021:


Sprawozdania za rok 2022: