Uchwała nr LIX/892/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała nr LIX/892/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Kórnik na lata 2023-2037