Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała Nr SO-19/0951/376/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu