Uchwała nr SO-19/0951/377/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała nr SO-19/0951/377/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik