Uchwała Nr SO-19/0951/381/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała Nr SO-19/0951/381/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Kórnik deficytu budżetu