Uchwała Nr SO-19/0951/382/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała Nr SO-19/0951/382/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Kórnik