Uchwała Nr SO-19/0952/112/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała Nr SO-19/0952/112/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Kórnik na 2024 rok