Uchwała SO-19/0950/202/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała SO-19/0950/202/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 października 2023 r. w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych