Uchwała SO-19/0954/71/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uchwała SO-19/0954/71/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Kórnik za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu