Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 23 lipca 2021 r. - UKS- Jedynka Kórnik - Konsultacje szkoleniowe dla młodzieży z sekcji pływackiej | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z 23 lipca 2021 r. - UKS- Jedynka Kórnik - Konsultacje szkoleniowe dla młodzieży z sekcji pływackiej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Konsultacje szkoleniowe dla młodzieży z sekcji pływackiej