Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 marca 2023 r. (WB1-PP.1431.21.2023) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 marca 2023 r. (WB1-PP.1431.21.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

  1. decyzji administracyjnej o warunkach zabudowy z 23.03.2021 r., znak WB1-PP.6730.243.2017
  2. decyzji podziałowej w wyniku której powstałą m.in. działka numer 55/ 64, obręb Konarskie;
  3. decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z którą została wydana decyzja podziałowa wskazana w pkt 2) tego wniosku;

Pełna treść wniosku