Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca 2023 r. (WB1-PP.1431.13.2023)
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 marca 2023 r. (WB1-PP.1431.13.2023)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie: 

wskazanie numerów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych (dalej: Decyzje) dla planowanych inwestycji zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w obrębie 1 km od działki gruntu oznaczonej numerem 433/1 położonej w Radzewie, gmina Kórnik, powiat Poznański, województwo Wielkopolskie (identyfikator działki w systemie Geoportal: 302109_5.0017.433/1) wraz ze wskazaniem daty wydania oraz stwierdzeniem jakiego typu inwestycji/budynków decyzje te dotyczą.

Pełna treść wniosku