Wniosek z dnia 10.05.2021 r. (B-PG.1431.8.2021) | Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Kórnik
Kontrast Rozmiar tekstu

Wniosek z dnia 10.05.2021 r. (B-PG.1431.8.2021)

Wniosek o dostęp do informacji publicznej w następującym zakresie:

1. Wysokość środków planowanych na realizację w uchwale Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 (zgodnie z uchwałą przyjętą przez państwa samorząd) z wyszczególnieniem kwot na poszczególne sfery pożytku publicznego (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dz.U.2020.1057) wraz z podaniem źródła uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 

2. wysokość środków planowanych na realizację w uchwale Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2021 (zgodnie z uchwałą przyjętą przez państwa samorząd) z wyszczególnieniem kwot na poszczególne sfery pożytku publicznego (zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie Dz.U.2020.1057) wraz z podaniem źródła uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej 

3. dane osobowo-kontaktowe pełnomocników/specjalistów/pracowników oddelegowanych do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Państwa urzędzie

Pełna treść wniosku